AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Kapak Dosyası 60 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 Üretim araçlarının nasıl verimli kul- lanılması gerektiği konusu, tüm sek- törler için elzem. Konu makine sek- törü olduğunda ise çok daha temel ve hayati bir konu. Verimlilik, haya- ta geçirdiğimiz her işte yüzümüzü güldürecek yegane sonuç. Burada soru şu: Verimliliği nasıl sağlayaca- ğız? Daha doğrusu üretim araçlarını nasıl daha verimli kullanacağız? Verimlilik deyince ilk akla gelen şey üretim. Verimlilik, işletmelerin ve kurumsal yapıların temel stratejilerindendir aslında. Şirketlerin ve kurumsal yapıların planlama, organizasyon, çalışma tek- nikleri değerlendirilerek mevcut de- ğer ve üretim doğrulaması yapılıyor. Çalışanların verimlilik analizi hesap- lanırken sadece iş aktiviteleri değil, iş kalitesi de önemli bir konu. Verimlilik analizinde şu yöntem ve araçlar sıkça kullanılıyor: Mevcut du- rum, proje ekibi oluşturma, eğitim süreç ve metodu, ölçme ve değerlen- dirme, analiz etme, workshop, rapor ve sunum. Verimliliği artırmada odaklanılacak en önemli konuların başında, boşa harcanan her şey geliyor aslında. Zaman, enerji, malzeme, tasarım, teknoloji, iş akışı, çalışanların tec- rübesi ve eğitimi vb. Zamanı doğ- ru yönetmek, enerjiyi doğru kul- lanmak, üretim malzemelerinin verimliğini ölçümlemek ve bakımını yapmak, faydalı ve tercih edilir ta- sarımlara imza atmak, teknolojinin Sektörde verimliliği yükseltecek altınöneriler Yatırım maliyeti, üretim maliyeti, kalifiye eleman, dijitalleşme, pandemi derken; verimliliği yüksek tutmak firmalar için epeyce zorlaştı. AİMSAD Dergisi de ağaç işleme makineleri sektörü için verimliliği yükseltecek altın önerileri bir araya topladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==