AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Türkiye’ninAvrupa’ya açılankapısı: Bulgaristan Dünya Turu 118 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 Çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, 500 yılı aşkın bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalan Bulgaristan, taşıdığı eşsiz tarih mirası, sahip olduğu doğal güzellikleri, farklı uygarlıkların harmanıyla oluşan kültürü, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile hem turistlerin hem yatırımcıların ilgisini çekiyor. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara, demir ve havayolu güzergahında bulunan Bulgaristan, en önemli sı- nır komşumuz. Bulgaristan’ın Or- tadoğu, Kafkaslar ve Doğu’ya açılan kapısı Türkiye de bu ülke için çok önemli. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık geçmişte zaman zaman sek- teye uğrasa da asırlardır sürüyor. 110 bin 994 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa’nın en büyük 16. ülkesi olan ve Balkanların güney kısmında çeşitlilik gösteren bir coğ- rafi yapıya sahip olan Bulgaristan, batıda Sırbistan ve Kuzey Make- donya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve güneydoğuda ise Türkiye ile çevrili. Ülkenin kuzeyi Tuna Ovası’ndaki geniş düzlüklerle kaplı ve komşusu Romanya ile sınırı Tuna Nehri belir- liyor. Ülkenin güneyi ise tepelikler ve yüksek ovalarla kaplı iken, doğudaki 378 kilometrelik kıyı şeridi ile Kara- deniz sahilleri ise upuzun kumsalları ve görkemli doğası ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor. Bulgaristan Avrupa’da kurulduğun- dan beri ismini değiştirmemiş tek ülke. Zengin bir geçmişi var. Tarihi M.Ö 7. bin yıllara uzanıyor. Tarih öncesi kültürler günümüz Bulgaris- tan topraklarında Neolitik Çağ’da gelişmeye başladı. Antik tarihi Trak- ların, Yunanların ve Romalıların egemenliğini gördü. Bugünkü Bul- garistan topraklarının bulunduğu bölgenin bilinen ilk yerleşimcileri Traklar. Bölge o dönemden itibaren Traklar, Persler, Keltler ve Makedon- lar için bir hakimiyet mücadelesine sahne oldu. M.S. ilk yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine giren bölge daha sonra devletin ikiye bölünmesi ile Bizans İmparatorlu- ğu’nda kaldı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==