AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Kitap 106 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 ‘Kitap okumak bir alışkanlık değil, bir yaşambiçimi’ 1500 kitaplık kütüphanesinde çok kıymetli eserleri muhafaza eden AİMSAD BaşkanYardımcısı Yesari Yerli, kitap okumayı bir alışkanlık değil bir yaşambiçimi olarak tanımlıyor. Kitaplığının en değerli kita- bının 1932 yılında Mustafa Kemal’in direktifi ile yazılmaya başlanan 4 ciltlik 1933 yılı baskılı LiseTarih Kitabı olduğunu söyleyenYerli, başucukitabının iseKuran-ı Kerimmeali olduğunu, Elmalılı HamdiYazır ve Süleyman Ateş tarafından hazırlananmealleri okuduğunu belirtti. İş dünyasıyla yaptığımız kitap röportaj- larımızda bu sayımızda; kütüphanesinde 1500 kitabı bulunan, bazılarını tekrar tek- rar okuyan, sevdiği yazarın basılmış tüm kitaplarını temin eden, okuduğu kitabın ilk baskısını bulmaya çalışan, kimseye asla kitap ödünç vermeyen, kitap okumak için her gün mutlaka zaman ayıran ve her zaman başucunda 12-13 kitap bulunan AİMSADBaşkan Yardımcısı Yesari Yerli ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yesari Bey, öncelikle kitap okuma alış- kanlığınızdan bahseder misiniz? Nasıl bir okursunuz? Kitap okumak benim için bir alışkanlık de- ğil. Benim öyle bir alışkanlığım yok çünkü ben kitapla yaşıyorum. Boş vakitlerimde kitap okumam. Benim kitap okuma vak- tim vardır ve hangi şart ve ortamda olursa olsun kitap okumayı asla aksatmam. Her gün mutlaka en az bir saat kitap okurum. Aynı kitabı dönüp dönüp tekrar okuyabi- lirim. Kitap okumak hayatımın bir parçası. Benim işten eve gidip kitap okumaya baş- layıp sabah kitabı bitirip hiç uyumadan işe gittiğim çok olmuştur. Kitap okumaya nasıl başladınız? Kitap okumaya birçok kişi gibi ben de çiz- gi roman okuyarak başladım. Daha sonra ilkokulda iki kişi ile tanıştım. Bunlardan birisi Agatha Christie diğeri de Jules Ver- ne’di. Bu yazarlar sayesinde dünyada farklı ülke ve insanlar olduğunu ayrıca bir prob- lem çözümü için analitik düşünebilmenin gerkliliğini öğrendim. Ben bir yazarı oku- yorsam onun Türkiye’de çıkan tüm kitap- larını okurum. Tamamı kütüphanemdedir. Hatta ilk baskılarını bulmaya çalışırım. Bu iki yazarın da tüm kitaplarını okudum. Sonra ortaokul ikinci sınıf civarında yeni bir yazarla tanıştım. Yazarın adı C.W. Ce- ram, kitabının ismi Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler. Bu kitap için arkeolojinin ro- manı derler. Arkeolojiyi, sosyal ve kültürel antropolojiyi bir roman gibi anlatır. Kitap Anadolu Medeniyetleri ile başlar beşinci bölümdeMısır Medeniyeti’ne geçer. Kitap der ki; “Şayet arkeolojiyi sevmiyorsanız ilk dört bölümü atlayın, direkt Mısır ile başla- yın. Sonra severseniz tekrar başa dönersi- niz zaten.” Bu kitapla beraber ben arkeo- loji okumaya başladım. Ve bununla birlikte tarih okumaya başladım. Liseye geldiğim- de dünya klasiklerini bitirmiştim. Ondan sonra da hep okudum ve şu anda yaklaşık 1500 kitaplık bir kütüphanem var. 10’dan fazla da sürekli takip ettiğim yazar vardır. Kimdir bu yazarlar? Wilbur Smith, Clive Cussler, Jean Chris- tophe Grange, Tom Clancy, Dan Brown, Robert Ludlum,Geln Meade… Bütün bu yazarların Türkiye’de çıkan tüm kitap- ları vardır bende. Wilbur Smith’in 30’a yakın kitabı çıktı hepsini okudum. Clive Cussler’ın sadece kendisinin değil üç ayrı kişi ile yazdığı 60 kadar kitabının tamamı- nı okudum. Bunlar ikincil kitaplarımdır. Öncelikle tarih kitapları devreye giriyor. Başta Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) ve Şevket Süreyya Aydemir’in tüm kitapları olmak üzere Metin Toker’in, Cüneyt Arcayürek’in, Erol Mütercim- ler’in kitaplarını okudum. Osmanlı Ta- rihi ile ilgili İsmail Hakkı Uzunçarşı’nın 16 kitaplık büyük eserinden başlayarak tamamını okudum. Sadece 1838 Balta- limanı Anlaşması’ndan sonrası modern tarih diyebileceğimiz tarihle ilgili herhalde 150 – 200 kitabım vardır. Ve bu kitapları mukayeseli okumayı severim. Bir konu- yu okuyacağım zaman hem Nutuk’tan hem Kazım Karabekir’den hem İsmet İnönü’nün hatıralarından aynı konuyu okurum. Lozan’ı okuyacağım zaman İs- met İnönü’nün yanı sıra Rıza Nur’un ha- tıratını da okurum. Bunlar benim birincil kitaplarımdır. Onun dışında daha severek okuduğum üçüncül kitaplarım var. Çok kafam meşgulse okuyamayacaksam o za- man da üçüncül kitaplar okurum ki bu karikatür kitabına kadar gidebilir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==