AİMSAD Dergisi - Sayı 4 (Temmuz-Ağustos)

Kapak Röportajı 74 AİM SAD DERGİSİ Temmuz - Ağustos 2023 S ınırda karbon düzenlemesi, tüm dünyada ticaret yapma- nın kurallarını baştan yazıl- masına neden olacak çok önemli bir konu. Hiçbir ülkenin bu ko- nuyu göz ardı ederek, ticari faali- yetlerine devam etmesi mümkün görünmüyor. Düzenlemeler hızla şekil kazanırken, ülkeler de bu dö- nüşüme ayak uydurmak ve geride kalmamak için birçok proje ve ça- lışmaya imza atıyor. Ancak Tür- kiye, bu konuda bir hayli geriden geliyor. Tüm bu kritik süreçleri ve getirilerini AİMSAD Dergisi’ne değerlendiren JURCOM GRC Services BV CEO’su Ali Osman Özdilek; “Konu sadece karbon Sınırda karbon düzenlemesi ve bu düzenlemenin reel piyasalar üzerindeki etkilerini konuştuğu- muz JURCOM GRC Services BV CEO’su Ali Osman Özdilek, ihracat yapan firmaları yakından ilgilen- diren ancak gündemde kendine çok fazla yer edinemeyen kritik bir konuya parmak bastı. EPİAŞ tarafından oluşturulanYEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) sisteminin, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) için de kullanılması düşünüldüğünü ancak AB tarafından YEK-G’nin kabul görmediğini ifade eden Özdilek; “Bu durum Türk ihracatçısının SKDM düzenlemelerineuyduğunu ispatlamasındabüyük sorunyaratacaktır. Acil bir şekildeAB’nin istediği standartta bir yapının kurulması gerekmektedir. Aksi takdirdeTürk ihracatçısınınmalları sınır kapıla- rında kalacak veya ihracatçılar çokbüyükmaliyetleremaruz kalacaklardır. Uluslararası uyumöylebir konudur ki siz kafanızı kuma gömüp kendi lokal hukukunuzda ve uygulamalarınızda yaptıklarınızla ben dünyadaki bu uyumkonusunu hallediyorumdiyemezsiniz. Türkiye bu konunun lokal/yerel bir konu değil uluslararası bir konu olduğunu ve kendi içine kapanarak bir çözüm üretemeyeceğini, geliştirilen küresel yapılara ve standartlara lafta değil özde uyması gerektiğini halen kavrayamamış durumdadır. BunedenledeYEK-Ggibi yapılar uluslararası planda kapıda kalmaktadır”diye konuştu. “Türk ihracatçısının malları sınır kapılarında kalacak”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==