AİMSAD Dergisi - Sayı 38 (Eylül-Ekim)

Kapak Dosyası 84 AİM SAD DERGİSİ Eylül - Ekim 2021 Bu sayımızda hem orman yangın- larını, bu yangınların neden ve so- nuçlarını hem de endüstriyel orman kavramını inceledik. Konunun uz- manlarıyla röportajlar gerçekleştire- rek neler yapıldığını ve aslında neler yapılması gerektiğini tartıştık. Kapak dosyamızın başlığını da “Zenginliğin ya da yokluğun adresi ormanlar” ola- rak belirledik. Çünkü ormanlara ge- reken önem verilmez ise her anlam- da fakirlik önce ülkelerin sonrasında da tüm dünyanın kapısını çalacak. Ama planlı çalışmalar, doğru politi- kalar ve eğitimlerle şimdikinden çok daha zengin bir dünyaya da sahip ol- mak mümkün. Kapak dosyamız çerçevesinde son- raki sayfalarda İstanbul Üniversi- tesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Sivilkültür Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Safa Balekoğlu, Endüst- riyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ENAT A.Ş) Genel Müdürü Fikret Koçak, Türkiye-Fin- landiya İş Konseyi Başkanı Halil Kul- luk ve Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişci ile yaptığımız röportajları okuyacaksınız. Zenginliğinyadayokluğunadresi ormanlar Ormanlar sadece Türkiye için değil tümdünyanın varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için çok kıymetli. Ancak iklim değişikliği, bilinçsizce gerçekleştirilen kesimler, insan eliyle ya da haricinde gerçekleşen yangınlar, doğal afetler derken her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor. Bunun yanı sıra ormanlar sadece ekolojik döngünün ana unsuru olmak- la kalmıyor, çok büyük bir endüstrinin de hammadde kaynağını oluşturuyor. Ancak her yıl daha da artan hammadde talebi ve endüstriyel ormanlık alanların azlığı sebebiyle doğal ormanların üzerindeki baskı da artıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==