AİMSAD Dergisi - Sayı 38 (Eylül-Ekim)

İş Dünyasında Kadınlar 114 AİM SAD DERGİSİ Eylül - Ekim 2021 Yönetim kurullarında kadın temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2017 yılında kurulan YönetimKurulunda Kadın Derneği Genel Sekreteri ve YönetimKurulu Üyesi Selen Okay Akçalı ile iş dünya- sında cinsiyet eşitliği ve dernek olarak bu doğrultuda yürüttükleri çalışmaları hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması için hemdünyada hemde Türkiye’de gidile- cek daha çok yol olduğuna değinen Selen Okay Akçalı; “Türkiye’de borsaya kote şirketlerin toplam 2 bin 698 yönetim kurulu koltuğunun sadece 458’i kadınlara ait, yani oran yüzde 17”diye konuştu. İ ş dünyasında kadının yerini ko- nuştuğumuz Yönetim Kurulun- da Kadın Derneği Genel Sekre- teri ve Yönetim Kurulu Üyesi Selen Okay Akçalı hem önemli değerlen- dirmeler yaptı hem de sorunun çö- zümünde yol haritası olabilecek ön- görülerde bulundu. “Yeni dünyada performansa cinsiyet bazlı bakmak artık kabul edilemez bir yaklaşım” diyen Selen Okay Akçalı; “Yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliğinin, daha yüksek çalışan ve müşteri mem- nuniyeti, daha iyi finansal performans ve daha iyi şirket imajına yol açan daha iyi yönetimle ilişkilendiği araş- tırmalarla ortaya konmuş durumda. Kadınların yönetimde daha fazla yer aldığı noktada performans ve karlılı- ğın arttığı da yine kanıtlandı. Ancak kadın istihdamın artırılması konusu bireylerin ve kurumların kendi inisi- yatifine bırakılmamalı. Sorun bireyde değil, sistemde. Çözüm de sistemde aranmalı” açıklamalarında bulundu. n Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yöne- tim Kurulunda Kadın Derneği’nde yürütmekte olduğunuz görev hari- cinde kaç yıldır profesyonel iş haya- tının içindesiniz? Farklı kademelerde görev aldınız mı? Karar mercilerindeki kadınların varlı- ğını artırmak amacıyla yola çıkan Yö- netim Kurulunda Kadın Derneği’nin Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesiyim. Endüstri Mühendisliği eğitimimin ardından 2004 senesin- de Koçtaş Yapı Marketleri Pazarlama Departmanında iş hayatına başladım. İş dünyasında sürdürülebilirliğin yeni konuşulmaya başladığı bu dönem- de Koçtaş’ın ortak teşebbüsü İngiliz B&Q grubu ve Koç topluluğunun öncü yaklaşımından faydalanarak pa- zarlama faaliyetlerinin yanı sıra ku- rumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüm. 2007 sonunda Turkcell’de bireysel satış birimine bağlı ticari pa- zarlama departmanının kurucu eki- bine dahil oldum ve internet tabanlı “Türkiye’de 2 bin 698 yönetim kurulu koltuğunun sadece 458’i kadınlara ait”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==