AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Analiz 88 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 Ağaç işleme makineleri (AİM) sektörünün temsilcisi AİMSAD, sektör verilerini üyelerinden aldı- ğı bilgilerle kamuoyunu aydınlat- mayı sürdürüyor. 2020 itibariyle başlayan ve sektörün üretim, ihra- cat-ithalat, dış ticaret, yurt içi satış verilerine içeren raporun 12 aylık verilerine göre sektör, 2020’de ihracat rekoru kırdı. 2019’da 98 milyon 16 bin 644 dolarlık ihra- cat gerçekleştiren AİM sektörü, 2020’de yüzde 12’lik rekor artışla 110 milyon dolara ulaştı. 2020’de ithalat ise yüzde 4,51 düşüşle 46 milyon 145 bin 525 dolar seviyesi- ne geriledi. Aynı dönemde üretim de yüzde 17’lik artışla 255 milyon dolara yükseldi. 2020’de yurt içi satışta da yüzde 13,75 artış yaşana- rak 2019’da 168 milyon 124 bin 106 dolar olan tutar, 2020’de 191 milyon 241 bin 452 dolar oldu. Bir önceki yıl 49 milyon 690 bin 658 dolar olan dış ticaret dengesi ise 63 milyon 312 bin 806 dolara ulaştı. Söz konusu dönemde ihra- catın ithalatı karşılama oranı yüzde 237’ye ulaştı. Bu rakam 2019’da yüzde 203’tü. 2020’de en çok işleme merkezleri ithal edildi Ürün gruplarına bakıldığında, çeşitli makine işlemlerini bu işlemler ara- sında alet değiştirmeden yapan ma- kineler ihracatında yüzde 90,7 artış yaşandı. Onu yüzde 15,3 ile işleme merkezleri takip etti. En sert düşüş ise yüzde 31,2 ile bükme veya birleş- tirme makinelerinde gerçekleşti. 2020’de ithalatı en çok artan ürün yüzde 185,4 ile işleme merkezleri oldu. İthalatı en çok düşen ürün ise yüzde 87,9 ile bükme veya bir- leştirme makineleri olarak kayda geçti. Söz konusu dönemde en çok ithal edilen ürün yüzde 21 pay ile testere makineleri oldu. Sektörün 2020’de en çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Rusya, Irak, Cezayir, Özbekistan ve Birle- şik Krallık olurken, en çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler yine sırasıy- la Almanya, İtalya, Çin, Avusturya ve İsviçre oldu. AİM sektöründen üretimve ihracat rekoru AİMSAD tarafından her ay yayınlanan rapora göre; AİM sektörü, pandeminin damga vurduğu 2020’de 110 milyon dolar ihracat, 255 milyon dolar üretimle kendi rekorunu kırdı. 2020 Yılı Ağaç İşleme Makineleri İhracatındaki İlk 10 Ülke Ülke Değer (USD) Rusya Federasyonu 13.775.617 Irak 6.338.301 Cezayir 4.625.815 Özbekistan 4.253.316 Birleşik Krallık 3.488.275 Polonya 3.470.878 Bulgaristan 3.440.223 Romanya 3.312.165 Mısır 2.865.443 İtalya 2.857.786 2020 Yılı Ağaç İşleme Makineleri İthalatındaki İlk 10 Ülke Ülke Değer (USD) Almanya 13.444.559 İtalya 12.583.416 Çin 11.186.410 Avusturya 2.124.292 İsviçre 1.106.724 Tayvan 1.074.436 Yunanistan 995.703 Fransa 679.319 Hindistan 480.171 İspanya 368.453 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ÜRETİM 164.190.000 181.194.074 209.552.110 238.396.493 217.814.764 254.554.258 Değişim % -13,38 10,36 15,65 13,76 -8,63 16,87 İHRACAT 64.684.180 70.665.689 83.820.844 102.510.492 98.016.644 109.458.331 Değişim % -20,08 9,25 18,62 22,30 -4,38 11,67 İTHALAT 96.680.061 74.607.926 67.729.842 61.498.926 48.325.986 46.145.525 Değişim % -34,58 -22,83 -9,22 -9,20 -21,42 -4,51 YURTİÇİ SATIŞ 196.185.881 185.136.311 193.461.108 197.384.927 168.124.106 191.241.452 Değişim % -23,48 -5,63 4,50 2,03 -14,82 13,75 İHRACATINİTHALATI KARŞILAMA ORANI 67% 95% 124% 167% 203% 237% DIŞ TİCARET DENGESİ -31.995.881 -3.942.237 16.091.002 41.011.566 49.690.658 63.312.806

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==