AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Haberler 40 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 Orman endüstrisindeki gelişmeler görüşüldü İ stanbul Üniversitesi - Cerrah- paşa, Orman Endüstri Mü- hendisliği Bölümü’nün 13. Endüstri Danışma Kurulu (EDK) Toplantısı, 21 Ocak 2021’de ger- çekleştirildi. Üniversite - sanayi işbirliğinin artırılması için her yıl düzenli olarak toplantı gerçekleş- tiren EDK toplantısında, orman ürünleri endüstrisini (ağaç işleme makineleri, ahşap esaslı levha, ah- şap yapı, masif ahşap, mobilya ve aksesuar, kağıt ve ambalaj sektörü vb.) temsil eden çeşitli firma ve sivil toplum kuruluşlarının iş veren ve yönetici düzeyinde temsilcileri ile bölüm öğretim elemanları yer aldı. Bu yıl 16 işveren-yönetici ve 20 öğ- retim elemanı olmak üzere toplam 36 kişinin katıldığı toplantı, pan- demi koşulları nedeniyle uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirildi. 13’üncüsü düzenlenen EDK’nın bu toplantısında pandemi sürecin- de eğitim ve sektörde yaşanan ge- lişmelerin değerlendirilmesi, güncel koşullara göre eğitim amaçlarının iç ve dış paydaşlarla değerlendirilmesi, lisansüstü mezunlarının istihdamı- nın arttırılması konuları görüşüldü. AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak’ın da katıldığı toplan- tı, orman endüstrisi alanında önde gelen isimleri bir araya getirmesi ile biliniyor. Toplantıda AİMSAD’ın eğitim çalışmalarından bahseden Kaçak, 2020 yılı sonu itibariyle sek- tör rakamlarını da aktardı. Ahşap palet sektörü son 10 yılda 15 kat büyüdü A hşap palet ve ah- şap ambalaj sek- törü son 10 yılda bir milyar doların üzerin- de işlem hacmine ulaştı. Tüm Ahşap Ambalaj-Pa- let Sanayicileri Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu, ahşap palet sek- törünün son 10 yılda 15 kat büyüdüğünü söyledi. Ambalaj Sanayicileri Der- neği (ASAD) Başkanı Ay- han Kahraman’ın, Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi (TEPAL) ve İnegöl Keres- teciler Odası Başkanı Muzaffer Balcıoğlu’na yaptığı ziyarette söz alan TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, ah- şap palet ve ahşap ambalaj sektörünün son 10 yılda bir mil- yar doların üzerinde işlem hacmine ulaş- tığını söyledi. Ahşap palet sektörünün son 10 yılda 15 kat büyüdüğünü, buna bağlı olarak sorun- larının arttığına dikkat çeken Balcıoğlu, en önemli sorunlarının başında hammadde fiyatlarındaki değiş- kenliğin geldiğini vurguladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==