AİMSAD Dergisi - Sayı 35 (Mart-Nisan)

Türkiye’de Orman Varlıkları 122 AİM SAD DERGİSİ Mart - Nisan 2021 Türkiye’ninAmazonOrmanları Dünyada sadeceAmazonlar veKongo’dabulunan, dünyada nadir rastlananekosistemlerdenbi- risi kabul edilen longoz (subasar) ormanlarındanbirininTürkiye’de olduğunubiliyormuydunuz? Kapladığı yaklaşık 3bin515dönümlükbir alan ileAvrupa’nınveTürkiye’ninenbüyük subasar or- manı olan İğneada Longoz Ormanları, bazı mevsimler tamamen sular altında kalan ağaçları, de- releri, gölleri ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilikleTürkiye’nin en önemli orman varlıklarından biri. Dünyada çok az görülen bir doğa mucizesi. Binlerce yıldır devam eden bir döngü… Yaşaması, ba- rınması, devam etmesi doğanın bu muhteşem döngüsünde saklı bir ekosistem, biyolojik çeşitlilik… Dağlardan aldığı kar suları, yağmur suları ile beslenip denize ulaşmaya çalışan dereler, akarsular düşünün. Bu küçük dereler denize kavuş- maya çalışırken ağaç, kütük, dal, yaprak ne varsa sürüklüyor. Sonra bazı yerlerde debi azalıyor, bu de- relerin önü kesiliyor… Ulaşmaya çalıştığı yer Karadeniz, kolay değil ona ulaşmak… Karadeniz de dev dalgaları ile kumullar yığıyor kıyıya set çekiyor derelerin önüne… Her taraftan önü kapanan dereler kü- çük gölcüklere dönüşüyor. Sonra yağmurlar yağıyor, karlar eriyor, de- niz taşıyor, dere denize, deniz göle kavuşuyor. Yükselen sular basıyor ormanları, ormanlar sular altında kalıyor. Ve bu doğa mucizesi ile besleniyor ağaçlar, kuşlar, canlılar. Her taşkının, selin bir felaket değil, dünyada Amazonlar ve Kongo gibi çok az yerde görülen bu ekosiste- min canlılığı için gerekli olduğunu öğretiyor bize… Sözünü ettiğimiz bu doğa harikası oluşum subasar ormanı olarak ad- landırıyor. Diğer ismi ile longoz or- manı. Sahip olduğu fauna ve flora çeşitliliği ile Türkiye’nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan İğneada Longoz Ormanları, yüz- lerce çeşit bitki, hayvan ve kuş tü- rüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin en önemli orman varlıklarından biri. Kırklareli merkeze 100, İstan- bul’a 230, Edirne’ye 174 kilometre mesafede olan İğneada Longoz Or- manları, sucul bir orman ve yağmur ormanları gibi gür. Ancak yağmur ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha çok taban suyu- na bağımlı ve bu yönüyle tropikal bölgelerin mangrove (bataklık) ormanlarına benziyor. Orman tabi sürekli sular altında değil. Bu doğa olayı yağışlara ve dalgaların etkisine göre yılda altı yedi defa gerçekle- şiyor. Su basan kısımlar genellikle çok derin değil, ancak bazı istisna yerlerde suyun derinliği bir metreyi bulabiliyor. Ancak birçok noktada su genellikle 30-60 cm derinliğin- de. Longoz orman tipinde orman zemini bölüm bölüm su altında kal- dığı için ağaçlar, suyun getirdiği kil ve nem ile yetişiyor. Su, getirdiği kil ve organik materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik ma- teryal yönünden zenginleştiriyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIwNDM4Nw==