AİMSAD Dergisi - Sayı 24

Bir Ağaç Öyküsü 114 AİM SAD DERGİSİ Mayıs - Haziran 2019 Eşsizmor renginde ihanet saklı olan ağaç O, elde edilmesi zor olan eşssiz mor rengi ile“Işık Ağacı”. O, İstanbul Boğazı’nın simgesi, tarihe tanıklık eden en önemli ağaçlardan bir tanesi. O, Hz. İsa’ya ihanet eden Yahuda’nın kendini astığı Erguvan Ağacı... Bahar aylarında İstanbul Boğa- zı’nın her iki yakasını da eşsiz moru ile renklendiren ve şenledi- ren, şehrin simgesi olmuş erguvan ağacı, hikayesiyle de sizi tarihte uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Erguvan ağacı, İstanbul’un sim- gesi olmuş en önemli ağaçlardan biri. Baharın müjdecisi ağacın Ni- san ayının ortalarında açan bulun- maz lila ve mor renkte çiçekleri, Mayıs’ın ilk yarısında dökülüyor. Erguvan çiçeklerinin ömrü kısa ama yaşattığı haz sonsuz. Öyle ki bir sonraki baharı gözletiyor size... Oysa, bu özel ağaç köklerinde hü- zünlü bir öykü barındırıyor. Hristiyan Batı kültüründe sık sık işlenen trajik hiyayeye göre; Hz. İsa’nın öğütlerini ve inançlarını diğer kişilere anlatmakla görevli kişilerden 13’üncüsü olan Yahu- da, Son Akşam Yemeği’nden sonra İsa’yı 30 gümüş karşılığında San- hedrin adı verilen meclise bildirerek Hz. İsa’ya ihanet eder ve sonra da pişman olur. Bu vicdan azabı Yahu- da’yı ölüm düşüncesine sürükler ve Yahuda kendini erguvan ağacının dalına asar. Bu hain adamın alçaklı- ğını sindiremeyen erguvan ağacının önceleri beyaz olan çiçekleri utan- cından kızararak mor halini alır. Bundandır ki, Latince ismi cercis siliquastrum olan erguvan ağacına Hıristiyanlar Yahuda (Juda) ağacı derler. Efsaneye göre bu Havari- nin utancını hatırlamak amacıyla kendini astığı mayıs ayında bu ağaç kızararak o ihanet gününü hatırlat- maktadır. Yine Hıristiyan inanışına (İncil’e) göre Hz. İsa çarmıha gerilmeden önce Romalı askerler tarafından üzerine erguvani elbiseler giydiril- miştir. Bunun sebebi, Roma’da er- guvan renginin imparatorluk rengi olmasıdır. Bir Roma İmparatoru’nun babası imparator ise, çocuk erguvan renk- li örtüler arasında doğacağından, “Gün bitti. Ağaçta neşe söndü. Dallar ateş oldu, kuş da yakut, Yaprakla kuşun parıltısından Havzın suyu erguvana döndü.” Ahmet Haşim

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI5Nzc5